10 פרסומים אחרונים מהפורומים ולוח המודעות

רפאל סלמה - הודעות כלליות
16/11/2021
רכזת תרבות - אירועים ישוביים
14/11/2021
רכזת תרבות - אירועים ישוביים
03/11/2021
רכזת תרבות - אירועים ישוביים
01/11/2021
רכזת תרבות - אירועים ישוביים
31/10/2021
יונתן בן-דב - פורום האתר
27/10/2021
רכזת תרבות - אירועים ישוביים
09/10/2021
מושב בית יוסף
כפר תפוח, כפר תפוח ד.נ. אפרים מיקוד 4482900
טל: 03-9366450, פקס: 03-9364570, דוא"ל: mazkirut@ktapuach.com