תפוח מערב

ועד הנהלה | עדכון אחרון:  03/06/2018 08:22

תושבים יקרים,
בשבועות האחרונים, בעקבות פניות רבות מתושבי היישוב בשאלות ובירורים לגבי נושא פינוי מבנים בגבעת תפוח- מערב, ולצערנו, גם בעקבות דיסאינפורמציה והטעיות שמופצות דרך קבע החלטנו לפרסם, עד כמה שניתן, את אופן התנהלות הדברים כדי להעמיד את הדברים והעובדות על דיוקם.  
נמנענו עד עכשיו מפרסום דברים אלו מתוך רצון למנוע ליבוי מחלוקות פומביות ביישוב כל עוד אפשר, ובעיקר משום שחלק מהסיכומים והמתווים שהוצעו הם כאלו שהשתיקה יפה להם ובשל חשש מהתערבות וניצול העניין של ארגוני השמאל והתקשורת לסיכול המהלך.
נדגיש כי הדברים המובאים כאן הם רק אלו שלא יעשו נזק בפרסומם ואנו מקווים שיספיקו כדי להאיר את המציאות ולא לפגוע.
בראשית הדברים לפני תיאור הרקע לאירוע עצמו נדגיש: התושבים שעלו לגבעה לפני 18 שנים עשו מעשה חלוצי וחשוב מאין כמוהו. היישוב במהלך השנים השקיע משאבים רבים בחיזוקה של הגבעה כמידת יכולתו וראה בהתיישבותם מהלך חשוב ביצירת עובדות בשטח. ברור לנו כי לולא מעשה חלוצי זה לא היינו יכולים היום אפילו לדון על המהלך הגדול שהולך ונרקם בימים אלו ממש (מיד נפרט מהו) ויהווה מהפכה של ממש בהתיישבות בשומרון.
לפני כשלוש וחצי הגיש ארגון השמאל הקיצוני 'יש דין' בשם תושבים ערבים בסביבה עתירה לבג"ץ כנגד מדינת ישראל (משרד הביטחון המועצה האזורית, הישוב כפר תפוח ותושבי תפוח- מערב) בטענה כי הגבעה בנויה באופן לא חוקי ויושבת על אדמות פרטיות ובאופן שאינו מאפשר להם מעבר לאדמות החקלאיות שברשותם. הקראוונים שעמדו לפני פינוי על פי העתירה הם של המשפחות הבאות: מגורי ( הקראוון ריק), פרידמן (מתגורר בו פריאל מעוז ומשפחתו), שמואל הרצליך (קראוון ריק), פריאל מעוז ( מתגורר בו בצלאל מעוז ובני משפחתו) ואיתן חג'בי (מתגורר בו עם משפחתו). 
המדינה ענתה בתשובתה לעתירה, כי המדינה מקדמת סקר על האזור שבין היישוב לגבעה (מאות דונמים)  כולל חלק משטחי הגבעה, במטרה להכשיר את האדמות כאדמות מדינה, ובעצם להכשיר את הקרקע  לבנייה ולהרחבת היישוב מערבה באלפי יחידות דיור נוספות וליצירת רצף התיישבותי בין הגבעה ליישוב. המדינה התחייבה שהסקר יושלם בתוך כשנה וחצי. בשעה טובה ומוצלחת התקבלה הבשורה המשמחת כי בימים האחרונים הוכרזו אדמות הסקר כאדמות מדינה ובימים אלו ההליך נמצא לקראת סיומו.  
תשובת המדינה (היוצאת דופן במשמעותה להתיישבות) הושגה לאחר הסכמה בין המועצה האזורית לבין משרד הביטחון כי המועצה תסיר בעצמה את המבנים שיושבים על "אדמות פרטיות" והמדינה  תדאג ליצירת רצף התיישבותי בין הגבעה ליישוב.
ההתחייבות הזו היא פרי הישגים של עבודה מאומצת מאוד של היישוב והמועצה בשיתוף עם משרדי הביטחון ומשרד המשפטים שהגיש את תשובת המדינה. המהלך, כשיצליח בעז"ה, יהווה מהפך דרמטי הן מבחינת היישוב והן מבחינת המשמעות האסטרטגית הנובעת ממיקומו של היישוב ויהווה קביעת עובדות בשטח מעבר למה שנקרא 'גוש אריאל'.

במקביל להתחייבות זו, במהלך השנתיים האחרונות ניהלה המזכירות מול נציגי הגבעה הליך גישור בהובלה ותיווך של המועצה, שמטרתו הסדרת היחסים בין הגבעה ליישוב וכן הליך מוסכם שקבע את אופן ההעתקה והשטחים שיינתנו למשפחות הגבעה לאחר ההעתקה. 
במהלך הגישור הוצג מתווה שכלל  התחייבות של תושבי הגבעה כי הם מהווים חלק מהיישוב כפר תפוח על כל המשתמע מכך (תשלום מיסים, מחויבות לקבלת החלטות, הליך קליטה וכו'). כמו כן הוסכם כי תוקם וועדה בראשות ראש המועצה (ושתכלול גם את נציגות התושבים והמזכירות), שתקבע את אופן וכמות מתן הקרקעות לתושבי הגבעה לאחר שיוכשרו.  לצערנו, נציגי הגבעה פרשו מן הגישור, לקראת סיומו, כשהם כופרים בעובדת שייכותם ליישוב כפר תפוח  או הסכמה להביע מחויבות כלשהיא, אפילו הבסיסית ביותר ליחסי הגומלין בין הגבעה ליישוב.
ככל שהתקרב המועד  שקבע בית המשפט לביצוע הפינוי, כשהובן שנציגות התושבים איננה מוכנה לנהל כל קשר ושיח עם מנהיגות היישוב, סוכם כי המועצה האזורית שומרון בהובלת ראש המועצה יוסי דגן, תנהל את הפתרונות הנדרשים לשביעות רצון היישוב ותושבי הגבעה.
במהלך החודשים האחרונים התנהל תהליך בניסיון לגבש הבנות והסכמות עם תושבי הגבעה. במהלך ניסיונות אלו הוצגו לתושבי הגבעה מספר מתווים לשיכונם מחדש ( ונשיאה בעלות הכשרת הקרקע וההעברה). לא נוכל לפרט את אופי המתווים שהוצגו לתושבי הגבעה. מה שכן נוכל להגיד הוא שהפיצוי שהוצג לתושבים הוא הרבה מעל ומעבר למצב הנוכחי כיום. (בין השאר אפילו הוסכם, לדוגמא, כי גם מי ששוכר קראוון בגבעה יקבל שטח חלופי באופן רשמי). למרות כל זאת דחו תושבי הגבעה את כל ההצעות וסרבו לקבל על עצמם התחייבות בסיסית לעובדה שהם תושבי היישוב על כל המשתמע מכך.
חשוב להדגיש: למרות טענות תושבי הגבעה, היישוב אינו 'מפקיר' אותם או חלילה מעודד את הפינוי ועוד טענות הזויות מעין אלו. לצערנו, תושבי הגבעה דחו כל ניסיון להסדרת מצבם האישי באופן המיטיבי ובמקביל משחירים את פני כל המעורבים ביודעין. נזכיר ונדגיש כי היחסים בין תושבי הגבעה למזכירות אינם עניין פורמאלי בלבד.  מאז הקמתה של הגבעה מספק היישוב חשמל ומים בטחון ושירותים נוספים לתושבי הגבעה (תוך גבייה של 50% מיסים מתושב רגיל של היישוב וגם אותם חלקם נמנעים מלשלם). היישוב נשא ונושא במשך השנים בעלויות גבוהות של החזקת הגבעה מתוך אמונה בחשיבותה להתפתחות ההתיישבות. 
נדגיש כי חלק מתושבי הגבעה אינם מסכימים עם התנהלות מי שמייצגים אותם לכאורה בגבעה והביעו את אי הסכמתם לאופן ההתנהלות וקיבלו על עצמם את הפתרונות שהוצעו להם על ידי המועצה והיישוב. (כמובן שעובדה זו, שאין נציגות מוסכמת על כלל המשפחות בגבעה, מקשה על ניהול הסכמות והגעה למתווה מוסכם). 

כאמור, בשבועות האחרונים פועלים תושבים בגבעה בתעמולה שקרית כאילו הופקרו על ידי המזכירות והמועצה ולאף אחד לא אכפת מהם. אם המשמעות של אותה תעמולה הייתה רק פגיעה בשמנו הטוב או בהטלת ספק במחויבותנו להתיישבות היינו מחרישים. לצערנו המשמעות של אותה תעמולה רחבה הרבה יותר: בהתנגדותם של תושבי הגבעה ובדחיית כל הצעות הפיצוי הם מסכנים מהלך שנתפר במשך תקופה ארוכה מול המדינה והמועצה על מנת להרחיב את ההתיישבות בשומרון באלפי יחידות דיור. זהו מהלך שקצרה היריעה מלנסות ולהסביר את משמעותו האסטרטגית להתיישבות בשומרון ולקביעת עובדות. 

לצערנו, תחת כסות "מלחמה על ארץ ישראל" וניצול חוסר הידיעה של רוב התושבים על פרטי המהלך, דווקא אלו המתהדרים בשמירה על ארץ ישראל  פוגעים בתהליך שמשמעותו אדירה להתיישבות פי כמה וכמה ממה שהיה עד היום.  הדברים הגיעו עד כדי כך, למשל, שתושב הגבעה בעצמו התקשר למנהל האזרחי כדי לדווח על עבודות שנעשו כדי להכשיר קרקע חלופית לתושבי הגבעה ובכך סיכל יצירת פתרון לתושבים.
חשוב להבין: כל האנשים שעסקו ועדיין עוסקים בהרחבת ההתיישבות בארץ ישראל רואים בהקמת מאחזים וגבעות בסמוך ליישובים ככלי על מנת ליצור עובדות בשטח כדי שכשתגיע שעת הכושר המתאימה יהפוך המאחז ליישוב קבע של ממש. ב"ה, לאחר 18 שנים של התיישבות בתפוח מערב ההזדמנות להרחיב את היישוב באלפי בתים נוספים הגיעה לידי מעשה. כמובן שאין המשמעות היא שצריך ל'הפקיר' את תושבי תפוח מערב וכאמור, היישוב עשה ועושה ככל שביכולתו כדי לדאוג להם לפתרון הולם בכפוף לאפשרויות העומדות בפנינו היום. 
ביום חמישי האחרון נפגשו תושבי הגבעה יחד עם יועץ שר הבטחון לענייני התיישבות  ומזכיר היישוב. יועץ שר הבטחון הבהיר להם את האפשרויות העומדות לרשותן ואת המגבלות על העברת הקראוונים המיועדים לפינוי. 
לאחר שנראה היה שהדברים הובנו על ידם, ביום שישי בצעד חמור העביר אחד התושבים, ללא תיאום ורשות גם את הקראוון שלו וגם את הקראוון של היישוב שבו התגוררו החיילים לעבר שטח הסמוך לגבעה. מזכירות היישוב רואה בחומרה צעד זה של גזל לאור יום של רכוש הציבור ושימוש בו ללא אישור וסמכות. 
לסיכום: בימים אלו ממש אנו נמצאים סמוך לתאריך שקבע בג"ץ לפינוי חלק מהמבנים בגבעה. היישוב פעל, פועל ויפעל על מנת למצוא מענה נאות וראוי לתושבים תוך שמירה על האינטרס הציבורי ולהעמקת האחיזה באזור תפוח מערב והוא מערב כל גורם רלוונטי למציאת פתרונות. אנו מאוד מקווים כי נציגות תושבי הגבעה (ככל שהיא מייצגת באמת את כלל התושבים) תשכיל לשתף פעולה ולקבל על עצמה את אחד המתווים והפתרונות שהוצעו להם.
בברכה,
מזכירות היישוב

מושב בית יוסף
כפר תפוח, כפר תפוח ד.נ. אפרים מיקוד 4482900
טל: 03-9366450, פקס: 03-9364570, דוא"ל: [email protected]